Δρομολόγια

   

CORFU-PALEOKASTRITSA TICKET PRICE 2.30€ PALEOKASTRITSA-CORFU ΤΙΜΗ 2.30€
ΚΕΡΚΥΡΑ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ-ΚΕΡΚΥΡΑDAILY 06.30 08.30 9:00 10:00 10:30 11:00 11:30 12.00 DAILY 07:15 09:15 09:45 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45
13.00 14:15 14.45 16:00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.30 13.45 15:00 15:30 16:45 17:15 17:45 18.45 19.45 21.15
SATURDAYS 08.30 9:00 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 13.00 SATURDAYS 09:15 09:45 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 13.45

14:15 14.45 16:00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.30
15:00 15:30 16:45 17:15 17:45 18.45 19.45 21.15
SUNDAYS
10:00 11:00 12:00 16:00 17.00 18.00
SUNDAYS
10:45 11:45 12:45 16:45 17:45 18.45
CORFU-LIAPADES TICKET PRICE 2.00€ LIAPADES-CORFU ΤΙΜΗ 2.00€
ΚΕΡΚΥΡΑ-ΛΙΑΠΑΔΕΣΛΙΑΠΑΔΕΣ-ΚΕΡΚΥΡΑDAILY 06.30 09.15 12:00 14:15 16:00


DAILY 07:30 10.00 12.30 14.45 16.30


SATURDAYS
09:00 12:00 14:15 16:00


SATURDAYS
10.00 12.30 14.45 16.30


SUNDAYS
10:00

16:00


SUNDAYS
11.00

16.30


CORFU-RODA-ACHARAVI TICKET PRICE 3.60€ RODA-ACHARAVI-CORFU ΤΙΜΗ 3.60
ΚΕΡΚΥΡΑ-ΡΟΔΑ ΑΧΑΡΑΒΗΡΟΔΑ ΑΧΑΡΑΒΗ-ΚΕΡΚΥΡΑDAILY 05:30 08:15 08:30 11:00 14:00 16:00 18:30 20.30 DAILY 07:00 09:30 10:00 12:20 15:30 17.20 19:40 21.45
SATURDAYS 05:30
08:30 11:00 14:00 16:00 18:30 20.30 SATURDAYS 07:00
10:00 12:20 15:30 17.20 19:40 21.45
SUNDAYS 09:30


SUNDAYS 17.15


CORFU-SIDARI TICKET PRICE 3.40€ SIDARI-CORFU ΤΙΜΗ 3.40€
ΚΕΡΚΥΡΑ-ΣΙΔΑΡΙΣΙΔΑΡΙ-ΚΕΡΚΥΡΑDAILY 05:00 08:30 11:00 12:00 14:00 16:00 18:30 20.30 DAILY 07:00 09:25 10:40 12:00 14.05 16:10 18:10 20.15


21.30


SATURDAYS 05:00 08:30 11:00 14:00 14:00 16:00 18:30 20.30 SATURDAYS 07:00
10:40 12:00 16:10 18:10 20.15 21.30
SUNDAYS 09:30


SUNDAYS 17.20


CORFU-AG. STEFANOS TICKET PRICE 4.10€ AG. STEFANOS-CORFU ΤΙΜΗ 4.10€
ΚΕΡΚΥΡΑ-ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΚΕΡΚΥΡΑDAILY 05:00 08:30 12:00 14:00 16:00


DAILY 06:25 09:05 10:15 13:45 15:45 17:45

SATURDAYS 05:00 08:30
14:00 16:00


SATURDAYS 06:25
10:15
15:45 17:45

SUNDAYS 09:30


SUNDAYS 17.00


SIDARI-CASSIOPI
CASSIOPI-SIDARI
ΣΙΔΑΡΙ-ΚΑΣΣΙΩΠΗΚΑΣΣΙΩΠΗ-ΣΙΔΑΡΙDAILY - SATURDAYS

09.30 11.30 14.30 16.00

DAILY - SATURDAYS

10.15 12.15 15.15 16.45

SUNDAYS

11.15 16.30SUNDAYS

10.30 16.00CORFU-AFIONA-ARILLA TICKET PRICE 4.00€ AFIONA-ARILLA-CORFU ΤΙΜΗ 4.00€
ΚΕΡΚΥΡΑ-ΑΦΙΩΝΑ-ΑΡΙΛΛΑΑΦΙΩΝΑ-ΑΡΙΛΛΑ-ΚΕΡΚΥΡΑDAILY 05:00 14:00

DAILY 06:15 08:50 15:30
CORFU-CASSIOPI TICKET PRICE 3.60€ CASSIOPI-CORFU ΤΙΜΗ 3.60€
ΚΕΡΚΥΡΑ-ΚΑΣΣΙΩΠΗΚΑΣΣΙΩΠΗ-ΚΕΡΚΥΡΑDAILY 05:30 08:30 10:00 11:00 12:15 14:30 16:30 18.30 DAILY 07:00 10:00 11:15 12:15 13:45 16:15 17:45 19.45
SATURDAYS 06:00 08:30 10:00 11:00 12:15 14:30 16:30 18.30 SATURDAYS 07:30 10:00 11:15 12:15 13:45 16:15 17:45 19.45
SUNDAYS 09:30


SUNDAYS 17:05


CORFU-PIRGI-IPSOS TICKET PRICE 1.60€ PIRGI-IPSOS-CORFU ΤΙΜΗ 1.60€
ΚΕΡΚΥΡΑ-ΥΨΟΣ ΠΥΡΓΙΥΨΟΣ ΠΥΡΓΙ-ΚΕΡΚΥΡΑDAILY 05:30 07.00 08:30 09.00 09.30 09.45 10.00 11.00 DAILY 07:30 09:15 10.00 10.40 11.50 12.00 12.50 13.10

11.30 12:15 14.00 14.30 15.30 16.00 16.30 17.15 14.20 16.00 17.00 18.20 19.30 20.20 21.00 22.30

18.30 19.00 20.00 21.30
SATURDAYS 06:00 07.00 08.30 09.00 09.30 09.45 10.00 11.00 SATURDAYS 07.30 08.00 10.00 10.40 11.50 12.00 12.50 14.20

11.30 12:15 14.30 15.30 16.00 16.30 17.15 18.30
16.00 17.00 18.20 19.30 20.20 21.00 22.30

19.00 20.00 21.30
SUNDAYS 10.30 11.00 12.00 14.30 16.00 17.00 17.30 17.45
SUNDAYS 09:30 10.00 11.30 14.00 15.30 16.30 18.30 20.00
19.00 20.30

NISSAKI-BARBATI-PALEOKASTRITSAPALEOKASTRITSA-BARBATI-NISSAKIΝΙΣΑΚΙ-ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ-ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ-ΝΙΣΑΚΙDAILY 10:30


DAILY 17:00
CORFU-BARBATI-NISSAKITICKET PRICE 2.20€


BARBATI-NISSAKI-CORFU
ΤΙΜΗ 2.20€

ΚΕΡΚΥΡΑ-ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ ΝΙΣΑΚΙΜΠΑΡΜΠΑΤΙ ΝΙΣΑΚΙ-ΚΕΡΚΥΡΑDAILY 05:30 08:30 09.00 09.45 10.00 11.00 12:15 14.30 DAILY 07:25 09:45 10:25 11:40 12:40 14:05 16:40 18.10

16.00 16.30 17.15 18:30 20.00 21.30


20.10 20.45 22.15
SATURDAYS 06:00 08:30 09.00 09.45 10.00 11.00 12:15 14.30 SATURDAYS 07:50 09:45 10:25 11:40 12:40 14:05 16:40 18.10

16.00 16.30 17.15 18:30 20.00 21.30


20.10 20.45 22.15
SUNDAYS 09:30 10.00 16.30
SUNDAYS 10.45 17.15 17.35
CORFU-AG. GEORGIOS PAGI TICKET PRICE 3.60€ AG. GEORGIOS PAGI-CORFU ΤΙΜΗ 3.60€
ΚΕΡΚΥΡΑ-Α.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΩΝΑ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΩΝ-ΚΕΡΚΥΡΑDAILY 06:15 09:00 13:30 16.15DAILY 07:20 10:15 14:45 17:30SATURDAYS
09:00
16.15SATURDAYS
10:15
17:30

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ 12:00 ΚΑΙ 21:30 ΑΠΟ ΣΙΔΑΡΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΑΠΟ ΑΧΑΡΑΒΗ


ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε GREEN BUSES
9η ΠΑΡΟΔΟΣ Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ TIME TABLE
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ 2661028927 www.ktelkerkyras.gr
Η ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ TICKETS PRICE IS ONLY ONE-WAY

FROM 26/7/2014FROM 22/07/2014
Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
TICKETS CAN BE PURCHASED EITHER ON BUSES OR FROM THE AUTOMATED MACHINES IN THE STATION AREA
CORFU-AQUALAND GLYFADA TICKET PRICE 2.20€ GLYFADA-CORFU ΤΙΜΗ 2.20€
ΚΕΡΚΥΡΑ-ΓΛΥΦΑΔΑΓΛΥΦΑΔΑ-ΚΕΡΚΥΡΑDAILY 09:00 11.00 12.00 13.00 14:30 16:00 17:30 20.30 DAILY 09:45 11.45 12.45 13:45 15:15 16:45 18:15 21.15
SATURDAYS 09:00 11.00 12.00 13:00 14:30 16:00 17:30 20.30 SATURDAYS 09:45 11.45 12.45 13:45 15:15 16:45 18:15 21.15
SUNDAYS
11:30
13.00
16:00 17.30
SUNDAYS
12:15
13.45
16:45 18.15
CORFU-AQUALAND-ERMONES TICKET PRICE 2.20€ ERMONES-CORFU ΤΙΜΗ 2.20€
ΚΕΡΚΥΡΑ-ΕΡΜΟΝΕΣΕΡΜΟΝΕΣ-ΚΕΡΚΥΡΑDAILY 09:15 11.00 12.00 13.00 14:30 16:00 17:30 20.30 DAILY 10:00 11.55 12:35 13.35 15:05 16:30 18:10 21.05
SATURDAYS 09:00 11.00 12.00 13:00 14:30 16:00 17:30 20.30 SATURDAYS 10:00 11.55 12:35 13.35 15:05 16:30 18:10 21.05
SUNDAYS
11:30


16:00

SUNDAYS
12:25


16:30

CORFU-AG.GORDIOS TICKET PRICE 2.20€ AG.GORDIOS-CORFU ΤΙΜΗ 2.20€
ΚΕΡΚΥΡΑ-ΑΓ. ΓΟΡΔΙΟΣΑΓ. ΓΟΡΔΙΟΣ-ΚΕΡΚΥΡΑDAILY
08:30 09.15 11:00 13:00 14:30 17:30 20.30 DAILY
09:15 10.00 11.45 13:45 15:15 18:15 21.15
SATURDAYS
08.30 09.15
13:00 14:30 17:30 20.30 SATURDAYS
09:15 10.00
13:45 15:15 18:15 21.15
SUNDAYS


11.30

17.30
SUNDAYS


12.15

18.15
CORFU-SPARTERA TICKET PRICE 4.40€ SPARTERA-CORFU ΤΙΜΗ 4.40€
ΚΕΡΚΥΡΑ-ΣΠΑΡΤΕΡΑΣΠΑΡΤΕΡΑ-ΚΕΡΚΥΡΑDAILY 05:00 15:45

DAILY 06:15 17.15

CORFU-ATTIKA TICKET PRICE 3.70€ ATTIKA-CORFU ΤΙΜΗ 3.70€
ΚΕΡΚΥΡΑ-ATTIKAATTIKΑ-ΚΕΡΚΥΡΑDAILY 15.45


DAILY 09.15


CORFU-A.GEORGIOS ARGYRADES TICKET PRICE 2.90€ A.GEORGIOS ARGYRADES-CORFU ΤΙΜΗ 2.90€
ΚΕΡΚΥΡΑ-Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΑΔ.Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΑΔ.-ΚΕΡΚΥΡΑDAILY 09:00 15:30

DAILY 10:00 16:30

SATURDAYS 09:00 15:30

SATURDAYS 10:00 16:30

SUNDAYS 09:00 16:30

SUNDAYS 10:00 17:45

CORFU-CAVOS TICKET PRICE 4.40€ CAVOS-CORFU ΤΙΜΗ 4.40€
ΚΕΡΚΥΡΑ-ΚΑΒΟΣΚΑΒΟΣ-ΚΕΡΚΥΡΑDAILY 05:00 06:15 08:15 10:00 11:30 12:45 14:00 15:30 DAILY 06:15 07:50 09:45 11:30 13:15 14:30 15:30 17.15

17:45 20:30


19:15 22:00

SATURDAYS 05:00 06:15 09:30 11:30 14:00 15:30 17:45 20.30 SATURDAYS 06:15 07:50 11:00 13:00 15:30 17:15 19:15 22:00
SUNDAYS 09:30 16:30

SUNDAYS 11:00 18:00

CORFU-CROSSROAD MESSOGHI TICKET PRICE 2.20€ CROSSROAD MESSOGHI-CORFU ΤΙΜΗ 2.20€
ΚΕΡΚΥΡΑ-ΔΙΑΣΤΑΥΡ. ΜΕΣΟΓΓΗΣΔΙΑΣΤΑΥΡ. ΜΕΣΟΓΓΗΣ-ΚΕΡΚΥΡΑDAILY 05:00 06:15 07:30 08:15 09:00 09:15
10:00 DAILY 07:00 08:45 10:00
10:30 12:15 13:15 13:45

11:30 12:45 14:00 14:30 15:30 15:45 16.30 17.15
14:00 15:15 16:15 17:00 17:45 18:00 19:45 20.00

17.45 19.00 20.30 21.30
22.30


SATURDAYS 05:00 06:15 07:45 09:00 09:15 09:30 11:00 11.30 SATURDAYS 07:00 08:45 10:00
10:30 11.45 13.45 16.15

12:45 14.00 15.30 16.30 17.45 19.00 20:30

17.00 17.45 18.00 19:45 20:00 22:30

SUNDAYS 09:00 09:30 12:00 15:30 16:30 18:30

SUNDAYS 10:00 10:30 11:45 12:45 16:15 18:00 18:45 19:15
CORFU-ISSOS (SANDY BEACH) TICKET PRICE 2.90€ ISSOS (SANDY BEACH)-CORFU ΤΙΜΗ 2.90€
ΚΕΡΚΥΡΑ-ΙΣΣΟΣΙΣΣΟΣ-ΚΕΡΚΥΡΑDAILY 09:00 16:30

DAILY 10:20 17:30

SATURDAYS 09:00 16:30

SATURDAYS 10:20 17:30

SUNDAYS 09:00 16:30

SUNDAYS 10:20 17:30

CORFU-ATHENS TICKET PRICE 44.30€ ATHENS-CORFU ΤΙΜΗ 44.30€
ΚΕΡΚΥΡΑ-ΑΘΗΝΑΑΘΗΝΑ-ΚΕΡΚΥΡΑDAILY 08:15 13:15 20:15
DAILY 07:00 11:00 20:30
SATURDAYS 08:15 13:15 20:15
SATURDAYS 07:00 11:00 20:30
SUNDAYS 08:15 13:15 20:15
SUNDAYS 07:00 11:00 20:30
CORFU-LEFKIMH-ATHENS TICKET PRICE 44.30€ ATHENS-LEFKIMH-CORFU ΤΙΜΗ 44.30€
ΚΕΡΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΑΘΗΝΑΑΘΗΝΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗ-ΚΕΡΚΥΡΑMONDAY 07:15


TUESDAYS 11:00


THURSDAY 07:15


SATURDAYS 11:00


CORFU-THESSALONIKI TICKET PRICE 35.30€ THESSALONIKI -CORFU ΤΙΜΗ 35.30€
ΚΕΡΚΥΡΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΕΡΚΥΡΑDAILY 08:15 13:15

DAILY 09:30 14:00

SATURDAYS 08:15 13:15

SATURDAYS 09:30 14:00

SUNDAYS 08:15 13:15

SUNDAYS 09:30 14:00

CORFU-LARISA TICKET PRICE 27.80€ LARISA-CORFU ΤΙΜΗ 27.80€
ΚΕΡΚΥΡΑ-ΛΑΡΙΣΑΛΑΡΙΣΑ-ΚΕΡΚΥΡΑTUESDAYS 08:15


WEDNESDAY 11:00

FRIDAY 13:15


SUNDAYS
14:00

ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 22:00 ΑΠΟ ΚΑΒΟ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ