Δρομολόγια

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
9η παρ. Ιωαν. Θεοτόκη Κέρκυρα
ΤΗΛ. 2661028927 FAX. 2661028910 www.ktelkerkyras.gr
ΑΠΟ 01/02/2014
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΚΑΒΟ ΚΑΒΟ- ΚΕΡΚΥΡΑ
05.00-06.15-08.15-10:00-11.30 -12.45-14.00-15.15 17.45 ΜΕΛΙΚΙΑ -20.30 06.15-07.50-09:45-11.30-13.30 -14.30-15.30-17.00- 19.00 ΜΕΛΙΚΙΑ -22.00
ΣΑΒΒΑΤΟ : 05.45 -09.30-14.00-18.30 ΣΑΒΒΑΤΟ : 07.00-11.00-15.30-20.00
ΚΥΡΙΑΚΗ : 09.30 ΚΥΡΙΑΚΗ :17.00
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΜΕΣΟΓΓΗ ΜΕΣΟΓΓΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ
05:00 -06:15- 08:15- 10:00- 11:30- 12:45- 14:00 14:30 15:15 16:30 17:45- 20:30 07:00 08:45 10:30 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17.45 19:30 22:30
ΣΑΒΒΑΤΟ : 05.45- 08:45 09:30 14:00 16.30 18:30 ΣΑΒΒΑΤΟ :07:45 09.30 11:45 16:15 17:15 20.45
ΚΥΡΙΑΚΗ : 09:00 09:30 12:00 15:30 18:30 ΚΥΡΙΑΚΗ : 09.45 12:45 16.15 17:45 19:15
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΣΠΑΡTΕΡΑ ΣΠΑΡΤΕΡΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
05.00 - 15.15 06.15 - 16.45
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΕΤΡΙΤΗ ΠΕΤΡΙΤΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ
05.00 – 14.00 06.20- 15.15
ΣΑΒΒΑΤΟ : ΣΑΒΒΑΤΟ :
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΧΛΩΜΟ ΧΛΩΜΟ – ΚΕΡΚΥΡΑ
05.00- 14.00 06.15- 15.15
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ
06.00 - 08.30 - 12.30 - 15.00 - 18.00 07.00 - 09.30 - 13.30 - 16.00 - 19.00
ΣΑΒΒΑΤΟ :06.30 - 14.00 ΣΑΒΒΑΤΟ :07.15 - 15.30
ΚΥΡΙΑΚΗ: ΚΥΡΙΑΚΗ :
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
06.00 - 11.45 - 14.30 - 18.00 06.45- 12.45 - 15.30 –18.45
ΣΑΒΒΑΤΟ : 06.30 - 14.00 ΣΑΒΒΑΤΟ : 07.30 - 15.00
ΚΥΡΙΑΚΗ: ΚΥΡΙΑΚΗ :
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΕΝΤΑΤΙ-ΠΑΥΛΙΑΝΑ ΠΑΥΛΙΑΝΑ-ΠΕΝΤΑΤΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ
06.00 - 14.00 07.00 - 15.00
ΣΑΒΒΑΤΟ : 06.30 - 14.00 ΣΑΒΒΑΤΟ : 07.45 - 14.30
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ :
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΒΑΡΥΠΑΤΑΔΕΣ ΒΑΡΥΠΑΤΑΔΕΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
06.45-14.00 07.15-14.30
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΓΙΑΝΝΑΔΕΣ ΓΙΑΝΝΑΔΕΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
06.15-12.00-14.30 06.45-12.45-15.15
ΣΑΒΒΑΤΟ : ΣΑΒΒΑΤΟ :
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΣΙΝΑΡΑΔΕΣ ΣΙΝΑΡΑΔΕΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
07.15- 08.30-11.00-13.30-17.30 -20.00 07.45-09.00-11.30-14.00-18.00-20.30
ΣΑΒΒΑΤΟ : 08.30-14:00 ΣΑΒΒΑΤΟ : 09.15-14.30
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ :
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΔΙΑΣΤ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΒΑΤΟ ΔΙΑΣΤ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΒΑΤΟ - ΚΕΡΚΥΡΑ
06.30-09.00-12.00-14.30-16.00-20.00 07.30-09.30-12.20-15.00-16.30-20.35
ΣΑΒΒΑΤΟ : 08.30-14:00 ΣΑΒΒΑΤΟ : 09.00-14.45
ΚΥΡΙΑΚΗ : ΚΥΡΙΑΚΗ :
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
08.15 - 13.30 - 20.15 07.15 - 11.00 - 20.30
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ
08.15 09.30
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
08.15 ΤΡΙΤΗ 11.00 ΤΕΤΑΡΤΗ
13:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.00 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΕΡΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΙΜΜΗ - ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ - ΛΕΥΚΙΜΜΗ-ΚΕΡΚΥΡΑ
08.00 ΠΕΜΠΤΗ 11.00 ΤΡΙΤΗ


ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ 19.00 ΑΠΟ ΜΕΛΙΚΙΑ 22.00 ΑΠΟ ΚΑΒΟ ΔΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
08.30-12.00-14.15-17.00 09.15-12.45-15.00-17.45
ΣΑΒΒΑΤΟ : 08.30-14.15-17.00 ΣΑΒΒΑΤΟ :09.15-15:00-17.45
ΚΥΡΙΑΚΗ : 10.30-16.00 ΚΥΡΙΑΚΗ : 11.15-16.45
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΛΙΑΠΑΔΕΣ ΛΙΑΠΑΔΕΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
06.30-08.30-12.00-14.15-17.00 07.00- 09.30 -12.30-14.45-17.30
ΣΑΒΒΑΤΟ : 08.30-14.15-17.00 ΣΑΒΒΑΤΟ : 09.30-14.45-17.30
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΥΛΙΩΤΕΣ ΑΥΛΙΩΤΕΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
05.00 - 08.30 - 12.00 - 14.00 -16.00ΜΥΛΟΣ 06:35 10:05 13:30 15:50 17:00ΜΥΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ : 05.30 – 08.30ΜΥΛΟΣ- 14.00 ΣΑΒΒΑΤΟ : 06.55 - 09.35ΜΥΛΟΣ- 15.50
ΚΥΡΙΑΚΗ : 09.30 ΜΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ : 16.35 ΜΥΛΟΣ
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
05.00- 08.30 - 14.00 06.25 - 10.00 - 15.45
ΣΑΒΒΑΤΟ : 05.30 –14.00 ΣΑΒΒΑΤΟ : 06.45 - 15.45
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΣΙΔΑΡΙ ΣΙΔΑΡΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ
05.00-08.30-11.00-12.00-14.00-16.00-20.30 07.00-10.25-12.00-13.45-16.00-17.10-21.30
ΣΑΒΒΑΤΟ :05.30-08.30-11.00-14.00-18.30 ΣΑΒΒΑΤΟ : 07.15-09.40-12.00-16.00-20.00
ΚΥΡΙΑΚΗ : 09.30 ΚΥΡΙΑΚΗ : 16.40
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΡΙΛΛΑ ΑΡΙΛΛΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
05.00 - 14.00 06.15- 15.30
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
05.30-08.30-11.00-14.00-16.00-20.30 07.00-09.50-12.10-15.00-17.20-21.40
ΣΑΒΒΑΤΟ :05.30-08.30-11.00-14.00-18.30 ΣΑΒΒΑΤΟ :06.50-09.50-12.10-15.15-19.45
ΚΥΡΙΑΚΗ : 09.30 ΚΥΡΙΑΚΗ : 16.30
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΝΥΜΦΕΣ ΝΥΜΦΕΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
05.30 – 14.00 07.00 – 15.00
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΓΟΙ – ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΓΟΙ – ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟ - ΚΕΡΚΥΡΑ
06:15 13:30 07:30 14:45
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΡΜΕΝΑΔΕΣ ΑΡΜΕΝΑΔΕΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
06.15 - 13.30 07.20 - 14.40
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΡΟΔΑ - ΑΧΑΡΑΒΗ ΑΧΑΡΑΒΗ - ΡΟΔΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
05.30-08.30-11.00-14.00-16.00--20.30 07.00-10.15-12.20-15.25-17.25-21.45
ΣΑΒΒΑΤΟ :05.30-08.30-11.00-14.00-18.30 ΣΑΒΒΑΤΟ :07.15-10.05-12.20-16.00-19.40
ΚΥΡΙΑΚΗ : 09.30 ΚΥΡΙΑΚΗ : 16.20
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΚΑΣΣΙΩΠΗ ΚΑΣΣΙΩΠΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ
05.30-08.30-12.15-14.30-16.30 07.00-10.00-13.45-16.15-17.30
ΣΑΒΒΑΤΟ :06.00-14.30 ΣΑΒΒΑΤΟ :07.30-16.15
ΚΥΡΙΑΚΗ : 09.30 ΚΥΡΙΑΚΗ : 16.10
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΕΡΙΘΕΙΑ ΠΕΡΙΘΕΙΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
05.30-08.30-12.15-14.30 06.45-09.45-13.30-16.00
ΣΑΒΒΑΤΟ :06.00-14.30 ΣΑΒΒΑΤΟ :07.15--16.00
ΚΥΡΙΑΚΗ : 09.30 ΚΥΡΙΑΚΗ:16.00
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΛΟΥΤΣΕΣ ΛΟΥΤΣΕΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ
05.30 -14.30 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.45-16.00 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΥΡΓΙ ΠΥΡΓΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ
05.30 07.00 08:30 09:30 11:30 12:15 13:15 14:00 14:30 15:30 16:30 17:15 19:00 20:00 21:30 07:30 09:15 10:00 10:40 12:00 13:10 14:20 16:00 17:00 17:45 18:15 19:30 20:30 22:00
ΣΑΒΒΑΤΟ:06.00- 07:00 - 09:30 -11:30 -12:15 -14:30 15:30 17:15 19:00 21.30 ΣΑΒΒΑΤΟ :07:30 -08.00- 10:00 - 12:00 12.45-16:00 17:00 17:45 19:30 22:00
ΚΥΡΙΑΚΗ : 09.30-10:00 11:30 14:00 15:30 16:30 18:30 20:00 ΚΥΡΙΑΚΗ : 10:30- 12:00 14:30 16:00 -16.45- 17:00 19:00 20:30
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
08.30 - 12.15 07.50 - 09.00 - 13.00
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΣΩΚΡΑΚΙ ΣΩΚΡΑΚΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ
05.00 – 13.15 07.00 - 14.30
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
05.30-12.15 ΤΡΙΤΗ 06.20-14.00 ΤΡΙΤΗ
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛ/ΝΑ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛ/ΝΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ
05.00 -14.00 06.30 - 15.30
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΜΑΚΡΑΔΕΣ ΜΑΚΡΑΔΕΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ
06.30-13.45 07.00-14.45
ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ 12:00 -17.10- 21.30 ΑΠΟ ΣΙΔΑΡΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΑΠΟ ΑΧΑΡΑΒΗ